การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอน ด้วย canva

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุพิชฌาย์ ได้เข้า […]

Read more

ทำบุญสาขากับเพื่อนๆ💛

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปูน […]

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอน ด้วย canva การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอน ด้วย canva

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุพิชฌาย์ ได้เข้า […]