คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร
: แนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
: ทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น