ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 💚💛
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 🎉🎉🎉
👉คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา (ยกเว้นคณะกรรมการจัดการประกวด)
👉หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดโดยสังเขป (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากประกาศฯ) :
1. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เน้น “การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น” โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิจัย และการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรม
เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
2. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์เป็นสื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้บุคลทั่วไปเข้าใจและจดจำง่าย
3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
3.1 โลโก้ภาษาไทย ต้องมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และ “เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย”
3.2 โลโก้ภาษาอังกฤษ ต้องมีข้อความว่า “100th NRRU” และ “Beyond the University”
4. เลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีเขียว สีเหลือง อย่างน้อย 2 สี เป็นสีหลัก ซึ่งทั้ง 2 สี เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉รางวัลการประกวด :
🏆 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🏆 รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉ช่องทางการส่งผลงาน :
1. ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี” เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.00 น. และยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xPFJk5RoBMMeZsQN9
2. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
เรียนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี” เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 (ยึดตามวันและเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ) และยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xPFJk5RoBMMeZsQN9
👉ประกาศผลการตัดสิน : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (www.nrru.ac.th) และรางวัล Popular Vote ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมโหวตได้ในระหว่างวันที่ 25 -29 เมษายน 2565 ด้วยการกดไลค์ที่โพสต์ต้นฉบับทางเฟซบุ๊ก Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4400-9009

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น