ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 52,000 บาท


ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ารับทุนจำนวนทั้ง 6 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นทุนละ 60,000 บาท จำนวน 2 ทุน และทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นได้รับทุนจำนวน 1 คน คือ 1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นปีการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษา จำนวน 52,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น