ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
สำหรับการสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู รุ่นที่ 6,7
ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-20.00 น.

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น