ประชุมปรึกษาการลงพื้นที่สำรวจค่าย ครั้งที่ 1


นที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่จะไปออกค่ายพัฒนาโรงเรียน และปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเสื้อชมรม การประชุมครั้งนี้เป็นไปไดด้วยดี

             

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น