ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565


ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
ผ่านช่องทางออนไลน์ zoom cloud meeting และทาง facebook live ในกลุ่มปิด กลุ่มเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 62 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น