ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านช่องแมว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพานิชย์


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ นายยุทธนา ตอสกุล, นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด และนางสาววรรณา จันทร์สิงห์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพานิชย์ ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
                          

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น