สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ครุสภาได้จัดการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส62 ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

โดยดิฉัน นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง ก็ได้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ดิฉันได้ลงสมัครไป 3วิชา การสอบครั้งนี้ดิฉันยอมรับว่าไม่ค่อยมีความพร้อม แต่เมื่อถึงเวลาทำข้อสอบดิฉันก็ได้ทำแบบทดสอบอย่างเต็มที่

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น