อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธสาสนศึกษา ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษCEFR เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสอบและวิธีการเข้าใช้ระบบ

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น