เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์” วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์” โดยทางกลุ่มได้เรียนเชิญนายบรรลือศักดิ์ สิริจามร  ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ออกอากาศหน้าเพจ : พุทธศาสนศึกษา NRRU  ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการในรายวิชาเข้ากับการสัมมนากลุ่มย่อยกลุ่มที่ 5 ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นางสาวกัญญารัตน์ รัตนนารี (หญิง) นางสาวพิชญาภา ไชยโม (ลูกตาล) และนางสาววรญา สิริบวรภัทร์ (มายด์) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคืออาจารย์โยธิน มาหา ดำเนินรายการโดย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น