แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยรอบแรกและขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 22 คน


ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก  ภาค ข และภาค ค ตามลำดับนั้น ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข จากสนามสอบต่าง ๆ 11 จังหวัด รวมจำนวน 22 คน  ซึ่งประกอบไปด้วย
กศจ.สกลนคร จำนวน 1 คน คือ นายธนวัฒน์ ดงชมภู (60)
กศจ.ชลบุรี จำนวน 1 คน คือ  นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ (145)
กศจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน คือ นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ (4) บรรจุรอบแรก
กศจ.ลพบุรี จำนวน 1 คน คือ นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย (23)
กศจ.นครนายก จำนวน 1 คน คือ นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ (5)
กศจ.สระแก้ว จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ (16) 2.นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน (26) และ 3.นางสาวสุนิสา บุญทัย (28)
กศจ.สุรินทร์ จำนวน 1 คน คือ นายธนากร ปาเส (105)
กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ นายปฏิภาณ แนวประเสริฐ (114)
กศจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน คือ นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา (3) บรรจุรอบแรก
กศจ.นครรราชสีมา จำนวน 8 คน  คือ 1. นายชนะชัย คงดี (2) บรรจุรอบแรก 2. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ (85) 3. นางสาวสุกัญญา นีกระโทก (116)  4.นางสาววงศ์ผกา ใจดำ (139)   5.นายคณาธิป นาดี (164) 6. นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ (167) 7. นายรณเชษฐ์ นากลาง (173) และ 8. นางสาวธัญจลักษณ์ สวนจะบก (192)
กศจ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 คน คือ 1. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย (41) 2.นางสาวยุวลี หมั่นการ (72) และ 3. นางสาวดวงพร โชติกลาง (140)
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบติดได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยรอบแรกและขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ทุกๆคน ด้วยความยินดียิ่ง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น