โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564


เมื่อวันพุธที่ 23  มีนาคม 2565 (แรม 6 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู) เวลา 15.00 ที่ผ่านมา ชมรมวิถีชนฅนอีสาน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องกิจกรรมพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ห้อง 36.06.04  โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตา และสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญไป ปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการทำให้จิตใจเกิดความสงบสุข สร้างความรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นแบบอย่างของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ใส่ใจวัฒนธรรมสืบสานไว้ให้คนรุ่นต่อๆไป โดยมีนายบูรพา ขากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตา และสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น