Archives by Month:

Archives by Year:

กิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี 🎊 โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิต

กิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี 🎊 โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิต

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี โคร […]
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ “100 ปี มหาวิท […]
อบรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤ CEFR ก่อนสอบ รอบที่2

อบรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤ CEFR ก่อนสอบ รอบที่2

เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา นางสาวสุพิ […]
เปิดรับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้ส […]
โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต

โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต

โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คื […]
ประชุมปรึกษาการลงพื้นที่สำรวจค่าย ครั้งที่ 1

ประชุมปรึกษาการลงพื้นที่สำรวจค่าย ครั้งที่ 1

นที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปู […]
ประกันคุณภาพการศึกษา สัญจร ออนไลน์ ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสู่ความเป็นเลิศ

ประกันคุณภาพการศึกษา สัญจร ออนไลน์ ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโค […]