Category Archive: กิจกรรม, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอน ด้วย canva

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอน ด้วย canva

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุพิชฌาย์ ได้เข้า […]
ทำบุญสาขากับเพื่อนๆ💛

ทำบุญสาขากับเพื่อนๆ💛

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปูน […]
โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต

โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต

โครงการ EDU GIVE A LIFE ONLINE 2022 การให้ที่ยิ่งใหญ่คื […]
คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทา […]
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์” วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์” วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 นาง […]