Category Archive: กิจกรรม, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิถีชนฅนอีสาน […]
ประชุมปรึกษาการลงพื้นที่สำรวจค่าย ครั้งที่ 1

ประชุมปรึกษาการลงพื้นที่สำรวจค่าย ครั้งที่ 1

นที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปู […]
ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาของชมรมวิถีชนฅนอีสาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านมะค่า หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาของชมรมวิถีชนฅนอีสาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านมะค่า หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมทบทุนค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้ […]
คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทา […]
เที่ยวเกาะล้านครั้งแรก!

เที่ยวเกาะล้านครั้งแรก!

เมื่อวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ.2565 ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ ปู […]
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ […]
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบพิเศษ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบพิเศษ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม เปิด […]