Category Archive: กิจกรรม, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 นาง […]
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง”การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกาย   ของเด็กนักเรียนในยุค Covid-19”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง”การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกาย ของเด็กนักเรียนในยุค Covid-19”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษ […]
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ค […]
สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ครุสภาได้จัดการเ […]
สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

มื่อเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ที […]
5 วันแห่งการทดลองสอน!!

5 วันแห่งการทดลองสอน!!

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะ […]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประกวดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแอปพลิเคชัน CANVA

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประกวดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแอปพลิเคชัน CANVA

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ ขอเช […]