Category Archive: กิจกรรม, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ศิษย์ปัจจุบัน

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ที่ผ่า […]
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพครู เตรียมความพร้อม

ติวสอบใบประกอบวิชาชีพครู เตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา เวลา 09.00-15.00 น. นา […]
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมคว […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

มื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้น  […]
11 จุดเช็คอิน วันเที่ยว ตรุษจีน 2564 ชวนครอบครัวออกไปชิล ทั้งในและใกล้กรุงเทพ

11 จุดเช็คอิน วันเที่ยว ตรุษจีน 2564 ชวนครอบครัวออกไปชิล ทั้งในและใกล้กรุงเทพ

เทศกาล ตรุษจีน ใกล้เข้ามาทุกที หลายคนเริ่มแพลนกันแล้วว่ […]
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งลิ้งก์ในการเข้าอบรม การใช้งาน ZOOM MEETING ADMIN

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งลิ้งก์ในการเข้าอบรม การใช้งาน ZOOM MEETING ADMIN

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการใช […]
เรียนออนไลน์ วิชาการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา สัปดาห์ที่ 6

เรียนออนไลน์ วิชาการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา สัปดาห์ที่ 6

เมื่อวันศุกร์ ที่21 พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที […]